Reanimatie opleidingen

De reanimatiecursus incl. AED (Automatische Externe Defibrillator) is een praktijkgerichte cursus en voor iedereen geschikt die wil leren reanimeren. Als iemand wordt getroffen door een circulatiestoornis (hartstilstand), dan stopt de circulatie van het bloed. Elke minuut telt! Ook jij kunt dan eerste hulp bieden, waardoor de overlevingskans van het slachtoffer en de kwaliteit van het leven erna vele malen groter wordt. Je leert een hartstilstand herkennen en wat je moet doen en tevens leer je de AED hierbij te gebruiken. De reanimatiecursus wordt gegeven door een NRR-gecertificeerde instructeur volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Belangrijk doel van deze cursus is om de angst weg te nemen om te beginnen met de reanimatie wanneer dit nodig mocht zijn.