BHV opleidingen

Het is van groot belang en wettelijk verplicht dat iedere werkgever goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in dienst heeft. Wanneer er een incident of calamiteit plaatsvindt dienen de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) direct zelfgeorganiseerde hulp te kunnen verlenen.
De BHV cursus wordt gegeven door ervaren docenten die uit de praktijk komen. Zij wisselen de theorie af met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen. Als er behoefte aan is kunnen we een BHV cursus op maat verzorgen. Samen met jou afgestemd op de bedrijfsspecifieke situaties die zich voor kunnen doen. Jouw werknemers krijgen hierdoor het vertrouwen en de vaardigheden om snel en gericht te handelen daar waar nodig.